Gegevensbescherming is een vertrouwenskwestie en wij willen onze klanten de zekerheid geven, dat gegevens bij ons in goede handen zijn. De bescherming en het verzamelen, verwerken en gebruiken van persoonlijke gegevens in overeenstemming met de wet is voor ons een belangrijk punt van zorg, opdat het privéleven en privacy van onze klanten gewaarborgd blijven. Kijk voor meer informatie in onze Algemene Voorwaarden.